Psykoterapimottagning i Alingsås

Om Annelie Nordner

Ansvarig för verksamheten är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, utbildad vid S:t Lukas Utbildningsinstitut/Ersta Sköndal Högskola, legitimerad specialistsjuksköterska och processhandledare. Vi har mångårig erfarenhet av individuell psykoterapi, parterapi, akut krisstöd, stödjande samtal, handledning av enskilda och grupper, stödgruppsverksamhet, sexologisk rådgivning, arbete på ungdomsmottagning och inom cancersjukvård. Verksamheten har HBTQ-kompetens.

Annelie Nordner har gått treårig core-training i ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är en tidseffektiv affektfokuserad terapiform som syftar till djupgående förändringar vid exempelvis ångest, depression, psykosomatiska problem, relationsproblem eller självdestruktivitet. Här kan du läsa mer om ISTDP.

Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, och har patientförsäkring.

Vad är psykoterapi?

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som har sin grund i psykoanalytisk terapi och en human människosyn. Psykoterapi innebär samtal om psykologiska, känslomässiga, relationella och/eller existentiella problem. Psykoterapin fokuseras på förståelse av dig som enskild person snarare än på att följa manualer. Samtalen utgår ifrån din nuvarande livssituation och dina problem, svårigheter eller symtom. Terapin utformas och anpassas individuellt med syftet att du ska få hjälp att möta det du tidigare undvikit och få ökad kunskap om hur du fungerar i relation till dig själv och andra. 

Vanliga anledningar till att gå i terapi:

  • Du mår psykiskt dåligt.
  • Du har ångest och/eller panikattacker.
  • Du är nedstämd/deprimerad.
  • Du har relationsproblem.
  • Du befinner dig i en livskris.
  • Du har varit med om traumatiska händelser.
  • Du har existentiella funderingar.
  • Du har kroppsliga besvär som har psykologiska orsaker.

Parterapi

Parterapi är en terapiform som fokuserar på att hjälpa par att förstå sig själva och sin partner i syfte att hantera kriser, förbättra kommunikationen, fördjupa relationen och förebygga konflikter. Samtalen utgår ifrån er nuvarande livssituation och era svårigheter. Ett samtal varar vanligtvis 75 alt. 90 minuter vid ett tillfälle varannan vecka, eller med den frekvens vi kommer överens om.

Hur går det till?

Efter ett eller två inledande samtal kommer vi överens om terapins omfattning, frekvens och målsättning. Psykoterapin anpassas efter dina problem och din målsättning. Olika psykoterapeutiska metoder kan integreras. Ett samtal varar vanligtvis 50 alt. 60 minuter vid ett tillfälle varje eller varannan vecka, eller med den frekvens vi kommer överens om. Hur länge terapin ska pågå beror på vilka problem du vill ha hjälp med. 

Ett resultat av att gå i psykoterapi kan vara att du hanterar och förstår dina svårigheter, löser dina problem, mår bättre psykiskt, blir fri från dina symtom och får en högre livskvalitet. Med större kunskap och medvetenhet om dig själv, dina känslor, behov och motiv, ökar du din förmåga att påverka ditt liv, göra friare val och förebygga att problemen återkommer. 

För företag

Personalstöd

Vi erbjuder personalstöd för att förebygga sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering. Personalstödjande samtal hjälper medarbetare att hantera svårigheter som uppstår i livet. Det kan vara personliga kriser eller arbetsrelaterade problem som riskerar sänka medarbetarens arbetsförmåga.

Krisstöd

Vi erbjuder psykologiskt krisstöd till enskilda och grupper. En kris kan utlösas av en ovanlig och oväntad psykiskt påfrestande händelse, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot.

Handledning

Handledning syftar till att öka medarbetares självkännedom och utveckla ett professionells förhållningssätt inom det egna yrkesområdet. Utbyte av erfarenheter, känslor och tankar ger möjlighet till reflektion och bearbetning av händelser i yrkeslivet. Deltagare i handledning utvecklar ett reflektivt förhållningssätt som leder till djupare förståelse av händelser och situationer. Att delta i handledning ger också ökad medvetenhet om hur man som professionell påverkar andra och om hur man själv påverkas. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

Kontakt

Du kan nå oss via telefon eller e-post.

Vi svarar i telefon i mån av tid.
Vill du bli uppringd kan du lämna meddelande eller skicka sms.

Vi svarar alltid på e-post inom ett dygn eller senast nästkommande vardag. E-post från oss kan hamna i skräpposten. Titta där om du inte får svar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå