Huvudmeny ->

Handledning

Genom utbyte av erfarenheter, känslor och tankar ger handledning möjlighet till reflektion och bearbetning av händelser i ditt yrkesliv. Du utvecklar ett reflektivt förhållningssätt som leder till djupare förståelse av händelser och situationer. Att delta i handledning ger också ökad medvetenhet om hur du som professionell påverkar andra och om hur du själv påverkas.

Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

 

Hemsida från Netside