Huvudmeny ->

Vad är psykoterapi?

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som har sin grund i psykoanalytisk terapi och en human människosyn. Psykoterapi innebär samtal om psykiska, relationella och/eller existentiella problem. Psykoterapin fokuseras på förståelse av varje enskild person snarare än på att följa manualer. Samtalen utgår ifrån din nuvarande livssituation och dina problem, svårigheter eller symtom. Terapin utformas och anpassas individuellt med syftet att du ska få ökad kontakt med och kunskap om hur du fungerar i relation till andra och till dig själv.

Ett resultat av att gå i psykoterapi kan vara att du hanterar och förstår dina svårigheter, löser dina problem, blir fri från dina symtom och får en högre livskvalitet. Med större kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och motiv, ökar du din förmåga att påverka ditt liv, göra friare val och förebygga att problemen återkommer. 

Hur går det till?

Efter ett eller två inledande samtal kommer vi överens om terapins omfattning, frekvens och målsättning. Ett samtal varar vanligtvis 50 minuter vid ett tillfälle varje vecka. Vi erbjuder korttidspsykoterapi och långtidspsykterapi. Vi erbjuder även parsamtal. Hur länge terapin ska pågå beror på vilka problem du vill ha hjälp med. 

Psykoterapin anpassas efter dina problem och din målsättning. Olika psykoterapeutiska metoder kan integreras.

Här kan du läsa mer om psykodynamisk psykoterapi. 

Hemsida från Netside