Huvudmeny ->

Vad är psykoterapi?

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som har sin grund i psykoanalytisk terapi och en human människosyn. Psykoterapi innebär samtal om psykiska, relationella och/eller existentiella problem. Psykoterapin fokuseras på förståelse av dig som enskild person snarare än på att följa manualer. Samtalen utgår ifrån din nuvarande livssituation och dina problem, svårigheter eller symtom. Terapin utformas och anpassas individuellt med syftet att du ska få hjälp att möta det du kanske tidigare undvikit och få ökad kunskap om hur du fungerar i relation till dig själv och andra. 

Ett resultat av att gå i psykoterapi kan vara att du hanterar och förstår dina svårigheter, löser dina problem, mår bättre psykiskt, blir fri från dina symtom och får en högre livskvalitet. Med större kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och motiv, ökar du din förmåga att påverka ditt liv, göra friare val och förebygga att problemen återkommer. 

Hur går det till?

Efter ett eller två inledande samtal kommer vi överens om terapins omfattning, frekvens och målsättning. Psykoterapin anpassas efter dina problem och din målsättning. Olika psykoterapeutiska metoder kan integreras. Ett samtal varar vanligtvis 50 alt. 60 minuter vid ett tillfälle varje eller varannan vecka. Vi erbjuder korttidspsykoterapi och långtidspsykterapi. Hur länge terapin ska pågå beror på vilka problem du vill ha hjälp med. För att terapiprocessen ska bli så effektiv som möjligt kan samtalen videofilmas. Videoinspelning är naturligtvis helt frivilligt.

Här kan du läsa mer om psykoterapi. 

Hemsida från Netside